Original URL: http://reg.kungalv.net/kodenorra/index.php

BIK-registret för Kode Norra Bredband

Välkommen till den ekonomiska föreningen Kode Norra Bredband.

Denna webbplatsen ger föreningens styrelse möjlighet att hålla reda på alla uppgifter som behövs, på ett i kommunen likartat sätt. Poängen med att alla bredbansföreningarna lagrar sina uppgifter på samma sätt är att det ger Bredband I Kungälv (BIK) en bättre möjlighet att få fram bra serviceavtal mm...