Original URL: http://reg.kungalv.net/lycketofta/index.php

BIK-registret för Lycke - Tofta Bredband

Välkommen till den ekonomiska föreningen Lycke - Tofta Bredband.

Denna webbplatsen ger föreningens styrelse möjlighet att hålla reda på alla uppgifter som behövs, på ett i kommunen likartat sätt. Poängen med att alla bredbansföreningarna lagrar sina uppgifter på samma sätt är att det ger Bredband I Kungälv (BIK) en bättre möjlighet att få fram bra serviceavtal mm...

Föreningens styrelse
 
Ordförande Håkan Rosén
Kassör Henry Cerman
a Ledamot Anna Bruno
Ledamot Mats Neunendorf
Ledamot Mikael Josefsson
Suppleant Anders Lingnell
Suppleant Kent Karlsson