Original URL: http://reg.kungalv.net/vytterby/index.php

Välkommen till Västra Ytterbynätet!

Ny hemsida!

Hemsidan du besöker just nu användes i byggfasen av vårt nät och används idag huvudsakligen av styrelsen som medlemsregister samt förteckning över alla fastigheter och dess kopplingar i nätet.

Den nya hemsidan för "Ytterby Bredband" vänder sig mer mot medlemmarna och kommer under 2012 att ta över funktioner som fortfarande finns kvar här.

Besök istället http://www.ytterbybredband.se för information som rör medlemmar.

Stämma 3:e maj 2012

Styrelsen sammankallar samtliga medlemmar i föreningen till ordinarie föreningsstämma.

Datum, tid och plats: Torsdagen den 3:e maj 2012, kl 18:30 i kvarterslokalen, Gårdskiftegatan i Tega.

Väl mött /Styrelsen

Skall du flytta ut eller in?

Om du skall flytta vill vi att du meddelar oss detta samt gärna namnet på den som flyttar in efter dig, så vi kan hälsa denne välkommen i föreningen. Serviceavgiften erläggs årsvis och vill du dela fakturan med din köpare behöver ni göra upp det inbördes. Vi återbetalar inte erlagd avgift.

Har du precis flyttat hit? Mer information om hur du skall gå tillväga för att få tillgång till fiber-nätet finner du under "Information".

Tack på förhand!

/Styrelsen