reg_medlem2 
 
printable Utskriftsvänlig sida
 
 
paged_first_offFörsta
paged_prev_offSidan av 2paged_nextSistapaged_last
tl KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I ÖDSMÅLSMOSSE/SKÅRA
tr
pixel

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I ÖDSMÅLSMOSSE/SKÅRA

BREDBAND EKONOMISK FÖRENING

 

Samlingslokalen Snäckan, Ödsmålsmosse den 3 juni kl. 18.00

 

DAGORDNING

 

 • 1. Val av ordf och sekreterare för stämman
 • 2. Godkännande av röstlängden
 • 3. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
 • 4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 • 5. Fastställande av dagordningen
 • 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
 • 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

samt disposition av årets förlust

 • 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisor
 • 10. Budget
 • 11. Medlemsavgift och andra avgifter
 • 12. Val av styrelseledamöter och -suppleanter
 • 13. Val av revisor och revisorssuppleant
 • 14. Val av valberedning, 2 personer varav en är sammankallande
 • 15. Styrelsens förslag beträffande försäljning av föreningsnätet

samt föreningens likvidation

 • 16. Övriga ärenden som anmälts senast 2 veckor före årsmötet

 

Nils-Olof Tyreman, sekr

Wadmansgatan 14

412 53  Göteborg

nils-olof.tyreman@comhem.se

 
rapporterat utav Per - Onsdag 20 Maj 2009
pixel
bl br
tl TV
tr
pixel

Den 6/11 kl 17:00-20:00 är det öppet hus på KEAB med vår nya TV-leverantör IPSweden.

Då presenterar dom sina erbjudanden mm.

http://ipsweden.se/

 
rapporterat utav Per - Söndag 26 Okt 2008
pixel
bl br
tlBudget 2008
tr
pixelUTGIFTER
Övriga rörelsekostnader 400 kr
Licens 100 kr
Drift och underhåll 240 kr
BIK 10 kr
INTÄKTER
Avgift för drift och underhåll 600 kr
Medlemsavgift 200 kr
BUDGETERAD VINST 50 KR PER MEDLEM
 
rapporterat utav Per - Söndag 18 Maj 2008
pixel
bl br
tlÅRSMÖTE
tr
pixel

ÅRSMÖTE FÖR FÖRENINGEN I LOKALEN SNÄCKAN, ÖDSMÅLSMOSSE

Den 27 juni med början kl 19.00

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

 2. Godkännande av röstlängden

 3. Val av två justeringspersoner

 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

 5. Fastställande av dagordningen

 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt av disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

 10. Budget

 11. Medlemsavgift och andra avgifter

 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

 13. Val av revisorer och revisorssuppleant

 14. Val av valberedning, två personer varav en skall vara sammankallande

 15. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 
rapporterat utav Per - Måndag 4 Jun 2007
pixel
blbr
tlSkattereduktion för Bredband
tr
pixel

För fastigheter som under 2006 fått sitt bredband installerat finns möjlighet att före 2007-03-01 ansöka om skattereduktion för bredbandsinstallationen.

Ansökan tillsammans med slutfakturan för bredbandsinvesteringen skall skickas till skatteverket före den 1 mars 2007(Skatteverket tillhanda 1 mars).
Adress:
Skatteverket
Skattekontoret Kalmar
598 83 VIMMERBY

Observera att detta är en separat ansökan som INTE har med din självdeklaration att göra.

 
rapporterat utav Per - Onsdag 24 Jan 2007
pixel
blbr
tlNu är arbetet med fiberinstallationer avslutat för i år.
tr
pixel

Nu är arbetet med fiberinstallationer avslutat för i år. 166 fastigheter är anslutna.
Återstår 11 fastigheter, varav 7 ej bebyggda, 2 som ej medverkat och grävt ned sina tuber,
1 som skall koppla via grannfastigheten och 1 som jag vill avvakta med tills väg till fastigheten anlägges enligt överenskommelse med fastighetsägaren.
Vi kommer att skicka ut ett formulär om autogiro, som samtliga med revers skall fylla i.


Då styrelsen har för avsikt att placera om lånet i slutet av januari, måste uppgifterna vara kassören tillhanda senast 15 januari 2007. För de som vill lösa in reverserna, (vilket jag rekommenderar på grund av hög ränta och kommande räntehöjningar) skall beloppet,
20000:-, vara insatt på vårt bankgiro 5410-5176 före den 15 januari 2007.
Ränta för reverslånet fram till omskrivningen, kommer att avräknas vid omskrivning.

Avräkning kommer att göras snarast, men de sista fakturorna släpar lite.
Avsättning kommer att göras för de fastigheter som ej är klara, asfaltering i Skåra och Rörtången, samt även för medlemsavgift och reparationsfond för 2007.

OBS! Alla som vill ha lån måste betala via autogiro!
Preliminär lånekostnad är 160 kr/månad.

 
rapporterat utav Per - Lördag 16 Dec 2006
pixel
bl br
tlForum för Fiber
tr
pixel

 

Ett forum för oss som har eller kommer att få fiber har dykt upp.   

 

Om ni har allmänna bredbandsfrågor eller åsikter om vad som händer (eller INTE händer) rent allmänt i kommunen... gå dit och se om det går att få igång några diskussioner: www.fiberforum.se

 
rapporterat utav Anders - Onsdag 4 Okt 2006
pixel
blbr
tl Svetsning klar på Ödsmålsmosse
tr
pixel

Hej alla bredbandsvänner.

Tack för att Ni har varit så tillmötesgående och ställt upp enl. tidsschemat, så vi kommit in överallt utan väntetider 

Nu är det färdigsvetsat i fastigheterna på Mossen och i Ödsmål. Det har gått fantastiskt bra, endast ett fåtal hade ej satt upp CPS-hållaren.

Svetsning i skåpen påbörjas så snart dokumentationen är klar.

Nu väntar vi på grävning i Rörtången( 600 m) ungefär, men parallellt kan vi blåsa in i de fastigheter som är klara, och även svetsa där.

Skåra ligger lite efter, noden är inte satt och många tuber är fortfarande inte nedgrävda. Förutsätter att de kommer ikapp, så inblåsning och svetsning kan göras utan att svetsningen måste avbrytas. Då kan det bli väntetider.

MVH

Leif

 
rapporterat utav Leif - Torsdag 24 Aug 2006
pixel
bl br
tlSnart dags för svetsning
tr
pixelNu har 85 fastigheter fått fiber och på lördag den 19/8 är det dags att starta svetsningen.
 
rapporterat utav Per - Måndag 14 Aug 2006
pixel
bl br
tl Lägesrapport
tr
pixelAll grävning, förutom Ljungvägen och delvis i Rörtången, är nu avslutad. Alla medlemmar uppmanas att dra in bredbandskabeln (grön) i sitt hus och sätta upp fästet (vit plåt) där mediaomvandlaren skall sitta. Detta skall vara klart senast 31/7 för att blåsningen skall kunna genomföras i början augusti. Därefter följer svetsning och installation. Om ni har frågor så vänd er till er områdesansvarig eller någon i styrelsen.
 
rapporterat utav dimmi@unibase.se - Måndag 24 Jul 2006
pixel
bl br
paged_first_offFörsta
paged_prev_offSidan av 2paged_nextSistapaged_last
 
tlpixeltr
pixel
 
Statistik
 
Medlemmar209
Avtal212
Inblåst fiber198
Fastigheter211

 
Rörtången
 
Färdigställd85%
Medlemmar100% (52)

 
Skåra
 
Färdigställd 94%
Medlemmar100% (35)

 
Ödsmålsmosse
 
Färdigställd97%
Medlemmar98% (122)
pixel
blpixelbr