reg_medlem2 
 
printable Utskriftsvänlig sida
 
 
paged_firstFörsta
paged_prevSidan av 2paged_next_offSistapaged_last_off
tl Rättelse (Grävning och tidplan)
tr
pixel Grävaren är bokad tom vecka 26 istället för 25.
 
rapporterat utav dimmi@unibase.se - Onsdag 21 Jun 2006
pixel
blbr
tlÅrsmöte 2006
tr
pixel Välkomna till föreningens årsmöte torsdag den 29:e juni kl 18:00 i Snäckan.
 
Dokument
Kallelse
 
Hälsningar
 
Lillemor Svensson, sekr
 
rapporterat utav dimmi@unibase.se - Lördag 17 Jun 2006
pixel
bl br
tlÅrsavgiften 2006
tr
pixelÅrsavgiften är 200 kr. Efter 30 april utgår en förseningsavgift med 100 kr.
 
rapporterat utav dimmi@unibase.se - Lördag 17 Jun 2006
pixel
bl br
tlNytillkomna medlemmar 2006
tr
pixel Föreningen tar emot nya medlemmar där det är möjligt och fram till dess att vi har grävt förbi fastigheten.  
 
Styrelsen har beslutat att nytillkomna medlemmar from 2006 skall betala en merkostnad med 500 kr/medlem utöver årsavgift och medlemsinsats. Denna merkostnad gäller för etapp 1 av anläggningen som pågår nu. I nästa Etapp kommer en högre avgift att tas ut för nya medlemmar.
 
rapporterat utav dimmi@unibase.se - Lördag 17 Jun 2006
pixel
blbr
tlGrävning och tidplan
tr
pixelGrävningen pågår för fullt i Ödsmålsmosse och vi har nu grävt över hälften av den totala sträckningen. Det är mycket snyggt efter grävningen, fina diken med grus. Föreningen skall återställa vägarna med asfaltering senare i höst.  Men grävningen i området är inte enkel, det är massor av stenar och på många ställen kommer berget i dagen och måste tas bort. Detta har medfört att vi nu är en dryg vecka efter i vår tidplan.
 
Vi har bokat Jonas Svensson, vår grävare, i Ödsmålsmosse tom vecka 25 och då hoppas vi vara färdiga med all grävning förutom Ljungvägen. Vi planerar för att Ljungvägens grävning blir efter sommaren.
 
I Rörtången och i Skåra är man färdig med grävningen och man håller på att blåsa in fiber.
 
 
Hälsningar
 
Lillemor Svensson, sekr
 
rapporterat utav dimmi@unibase.se - Lördag 17 Jun 2006
pixel
blbr
tlGrävning Ödsmålsmosse
tr
pixel

I måndags startade grävningen på Ö-mosse! Vår gävare, Jonas Svensson, är bokad under vecka 17 och 18, därefter skall han gräva i Skåra vecka 19 o 20, i Romelande va 21 o 22 och preliminärt är han tillbaka och gräver på Ö-mosse under juni. Eventuellt bokar vi ytterligare en grävare i mellantiden.

Under veckan har Jonas påbörjat grävningen på Byvägen längst upp, grävt skogsvägen från Byvägen via 3G-masten till Bastubäcksvägen, stora delar av skogsvägen mellan Bärtas Väg förbi Mossen mot Rondan/Byvägen och slutligen en del av Bärtas Väg. I nästa vecka skall han gräva färdigt på Bärtas Väg, göra färdigt en kortare sträcka på Byvägen längst upp och om det finns någon tid kvar påbörja grävningen på Rondan.  

El- och Teleutsättning är utsatt på Bärtas Väg, Rondan och delvis på Byvägen och Snäckvägen och är på väg för hela området.

Material är nu utlagt hos de områdesansvariga.  

Vi skall nu göra en så noggrann tidplan för övriga delarna i området så snart som möjligt.

Om skorna håller och krafterna är på vår sida har vi grävt färdigt stora delar av nätet före juli.

 

Lillemor

 
rapporterat utav dimmi@unibase.se - Måndag 1 Maj 2006
pixel
blbr
tl Bli medlem?
tr
pixel
Personer som är fastighetsägare inom Rörtången/Ödsmålsmosse/Skåra blir medlemmar i Föreningen genom att:
- skriva på ett Fastighetsanslutningsavtal i två exemplar och en Medlemsansökan, båda dokumenten finns att ladda ner under Information 
- sätta in 300 kr* på bankgiro: 5410-5176

Märk betalningen med rätt fastighetsbeteckning (Ex. Ödsmål 3:71) *utgörs av Föreningsinsats (engångssumma) + Årsavgift 2006

För juridiska personer (organistioner/företag) gäller följande:
Juridiska personer är välkomna som medlemmar och kan ansluta sig till bredbandet men kan dock inte skriva på någon revers utan måste betala in de 20 000 kronorna direkt vid byggstart. Kostnaden är preliminär och kan inte fastställas förrän arbetet är klart. Återbetalning av de pengar som ?blir över? återbetalas när anläggningen är klar, senast 2006-12-31

Skicka eller lämna över dokumenten underskrivna i ett kuvert (om du vill tillsammans med pengarna), så får du kvitto. Vill du inte skicka pengarna eller använda vårt bankgiro, så kontakta kassören(finns under Kontaktpersoner) för betalning på annat sätt.

Du lämnar dokumenten till någon medlem/kontaktperson eller skickar till:
Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk Förening
c/o Lillemor Svensson Snäckvägen 15, 442 98 KODE

Maxkostnaden för en anslutning är 20 000 kronor. Den kan betalas kontant eller mot förhöjd avgift och revers på motsvarande summa som pant för ett föreningslån för anläggandet.

Månadskostnaden blir vid kontant insats ca 200 kronor och vid revers ca 350 kronor. Avtal i första steget ger en skattereduktion om 5 000 kr året efter driftstart. Läs mer: tryck här!

 
rapporterat utav dimmi@unibase.se - Måndag 1 Maj 2006
pixel
blbr
tlÅrsavgift 2006
tr
pixel

Årsavgift 2006

Det är dags att betala årsavgiften för 2006, avgiften 200 kr inbetalas till föreningens bankgiro 5410-5176, ange fastighetsbeteckningen på inbetalningen.

 
rapporterat utav dimmi@unibase.se - Måndag 3 Apr 2006
pixel
blbr
tl Välkomna till medlemsmöte, lördag 22 april
tr
pixel

Välkomna till medlemsmöte med bredbandsföreningen Ödsmålsmosse / Skåra / Rörtången, lördag 22 april  kl 14 i kursgården Lyckebo i Rörtången!

Nu har grävningen kommit igång och startsträckan gick från Ödsmåls by mot Rörtången. Därefter har grävningen mot Skåra påbörjats och sammanlagt har drygt 3 km kabel grävts ned. Arbetet är indelat i tre områden, Skåra, Rörtången och Ödsmålsmosse och trots att mycket är gjort återstår nu detaljplanering lokalt för medlemmarna. Planeringen är att vi under våren och tidig sommar blir klara med det mesta av grävningen. Föreningen har köpt in material och kalkylen skall uppdateras. Dessa och en mängd andra frågor skall diskuteras på medlemsmötet.

 
rapporterat utav dimmi@unibase.se - Måndag 3 Apr 2006
pixel
bl br
tlTill medlemmarna
tr
pixel

Till medlemmarna i Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk Förening:

 

Nu är det dags att betala avgiften för bredbandsanslutningen!

Arbetet med bredband i vårt område rullar på och vi planerar att börja gräva så snart medlemsavgifter och reverser är färdiga. Till att börja med ska föreningen gräva för de ledningar som går in i vårt område från stamnätet via Skåra och Ödsmålsmosse. Föreningen har nu 159 medlemmar.

Anläggningsavgiften kan betalas kontant eller genom att teckna en revers för respektive fastighet. Revers kan ej tecknas av en organisation eller ett företag. Efter att föreningen har tagit upp lånet kan nya medlemmar enbart betala kontant.

Avgiften är preliminär och kan inte fastställas förrän arbetet är klart. Den preliminära avgiften är 20 000 kr och återbetalning av de pengar som "blir över" återbetalas när anläggningen är klar. Vi planerar för att allt arbete ska vara färdigt i september 2006.

Föreningen har upphandlat lån hos Föreningssparbanken i Kungälv.

Driftsavgiften för bredbandsanslutningen ska börja betalas när nätet är klart eller senast i december 2006. Detta gäller för medlemmar i föreningen:

Du ska betala 20 000 kr till bankgiro 5410- 5176 eller teckna bifogad Revers på 20 000 kr (finns att ladda ner under Information). Reversen ska skickas till kassören Leif Johansson, Byvägen 29, Ödsmålsmosse, 442 98 KODE.

Sista datum för inbetalning kontant eller att teckna revers är 31 december.

Återbetalning av eventuellt "överskott" och nedskrivning av reverser sker när anläggningen är klar, dock senast 2006-12-31.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta någon i styrelsen som du hittar under Kontaktpersoner.

 
rapporterat utav dimmi@unibase.se - Lördag 26 Nov 2005
pixel
blbr
paged_firstFörsta
paged_prevSidan av 2paged_next_offSistapaged_last_off
 
tl pixeltr
pixel
 
Statistik
 
Medlemmar209
Avtal212
Inblåst fiber198
Fastigheter211

 
Rörtången
 
Färdigställd 85%
Medlemmar100% (52)

 
Skåra
 
Färdigställd94%
Medlemmar100% (35)

 
Ödsmålsmosse
 
Färdigställd97%
Medlemmar98% (122)
pixel
blpixelbr