Original URL: http://reg.kungalv.net/ping.php

En gång i minuten gör vår webbserver två olika nätkontroller:

  1. En kontroll går ut till Internet och kontrollerar att det finns en fungerande förbindelse dit.
  2. Den andra kontrollen görs internt i vårt nät mot en medlems router, och kontrollerar därmed att vårt nät verkar fungera internt.

Tiderna lagras undan och ligger kvar i en vecka innan de tas bort. Om det finns röda markeringar i diagrammen så betyder det att förbindelsen legat nere under den tiden! (Tillfälliga spikar uppåt är helt normalt om de inte kommer för tätt!)

Finkornigare statistik finns för dagarna: 06, 05, 04, 03, 02, 01, 31 och 30.

Ut mot Internet

Jag låter vår webbplats ladda ner sidan basun.sunet.se en gång i minuten. Detta visar att K-Nets stamnät har kontakt med utsidan (Internet).

För tillfället visar diagrammet mätvärden ifrån (vänster) 2020-08-06 08:46:01 till (höger) 2020-07-30 08:43:01. Medelnerladdningstiden är just nu 0.109 sekunder.

pingbar.php?nr=0