k-net  k-reg3 bikreg2
panorama
 
printable Utskriftsvänlig sida
tl
pixel
tr
pixel

En gång i minuten gör vår webbserver två olika nätkontroller:

  1. En kontroll går ut till Internet och kontrollerar att det finns en fungerande förbindelse dit.
  2. Den andra kontrollen görs internt i vårt nät mot en medlems router, och kontrollerar därmed att vårt nät verkar fungera internt.

Tiderna lagras undan och ligger kvar i en vecka innan de tas bort. Om det finns röda markeringar i diagrammen så betyder det att förbindelsen legat nere under den tiden! (Tillfälliga spikar uppåt är helt normalt om de inte kommer för tätt!)

Finkornigare statistik finns för dagarna: 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03 och 02.

Ut mot Internet

Jag låter vår webbplats ladda ner sidan basun.sunet.se en gång i minuten. Detta visar att K-Nets stamnät har kontakt med utsidan (Internet).

För tillfället visar diagrammet mätvärden ifrån (vänster) 2023-12-09 03:03:01 till (höger) 2023-12-02 03:04:01. Medelnerladdningstiden är just nu 0.097 sekunder.

pingbar.php?nr=0
pixel
bl
blbpixelbrb
br
 
tlpixeltr
pixelpixel
pixel
Föreningar27
Medlemmar3790
pixel
blpixelbr