k-net  k-reg3bikreg2
panorama
 
printable Utskriftsvänlig sida
tl
pixel
tr
pixel

En gång i minuten gör vår webbserver två olika nätkontroller:

  1. En kontroll går ut till Internet och kontrollerar att det finns en fungerande förbindelse dit.
  2. Den andra kontrollen görs internt i vårt nät mot en medlems router, och kontrollerar därmed att vårt nät verkar fungera internt.

Tiderna lagras undan och ligger kvar i en vecka innan de tas bort. Om det finns röda markeringar i diagrammen så betyder det att förbindelsen legat nere under den tiden! (Tillfälliga spikar uppåt är helt normalt om de inte kommer för tätt!)

Finkornigare statistik finns för dagarna: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 och 13.

Ut mot Internet

Jag låter vår webbplats ladda ner sidan basun.sunet.se en gång i minuten. Detta visar att K-Nets stamnät har kontakt med utsidan (Internet).

För tillfället visar diagrammet mätvärden ifrån (vänster) 2023-03-20 20:10:02 till (höger) 2023-03-13 20:11:02. Medelnerladdningstiden är just nu 0.134 sekunder.

pingbar.php?nr=0
pixel
bl
blb pixelbrb
br
 
tlpixel tr
pixelpixel
pixel
Föreningar 27
Medlemmar 3791
pixel
blpixel br

tl pixeltr
pixel pixel
pixel
 
Västerlanda Fibernät
 
  Årsmöte 2023
2023-03-19 16:05
pixel
bl pixelbr

tlpixeltr
pixelpixel
pixel
 
Västerlanda Fibernät
 
  Årsmöte 2023
2023-03-19 16:17
pixel
blpixelbr