Original URL: http://reg.kungalv.net/ping.php?date=2023-12-08

(Tillbaka till: Veckoöversikten)
Finkornigare statistik finns för dagarna: 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 och 09.

Ut mot Internet

Jag låter vår webbplats ladda ner sidan basun.sunet.se en gång i minuten. Detta visar att K-Nets stamnät har kontakt med utsidan (Internet).

För tillfället visar diagrammet mätvärden ifrån (vänster) till (höger) . Medelnerladdningstiden är just nu sekunder.

pingbar.php?nr=0&date=2023-12-08