Original URL: http://reg.kungalv.net/unions_simple.php

Samtliga föreningar

Föreningar med medlemmar och någon rapporterad nyhet

Här listas de föreningar som är igång och som troligen använder K-Reg-webbplatsen som fullständig föreningshemsida.

Föreningar med medlemmar men utan nyhetsrapportering

Här listas de föreningar som är igång och som troligen använder K-Reg-webbplatsen enbart som ett verktyg för sin styrelse.

Aktiva föreningar

Dessa föreningar har förändrat uppgifter i databasen under de senaste fyra veckorna (kanske inte märkbart för alla). Mängden förändringar står inom parantes.

Föreningsmedlemmar

Här visas hur många medlemmar (med skrivna avtal) respektive förening har. De största föreningarna som tillsammans innehar mer än hälften utav alla sammanlagda medlemmar har markerats med en stjärna.

Kareby Bredband: 319 medlemmar kileNet: 264 medlemmar Bredband i Marstrand: 256 medlemmar Kode Norra Bredband: 255 medlemmar Diseröd Bredband: 255 medlemmar Västerlanda Fibernät: 223 medlemmar Ödsmåls mosse / Skåra: 209 medlemmar Nordkroken Bredband: 207 medlemmar Bredband i Harestad: 187 medlemmar Sörkroksnätet: 155 medlemmar SkottaNet EF: 155 medlemmar Hålta Fiber: 154 medlemmar RomelandaNET: 154 medlemmar VyNet: 141 medlemmar KodeNet SO: 134 medlemmar ÅsebyNet: 118 medlemmar Västra Ytterbynätet: 96 medlemmar RakvattNet: 94 medlemmar RostNet: 65 medlemmar BredNet: 62 medlemmar Staby: 58 medlemmar KarebyNet: 57 medlemmar Hallbjörtorp-Dotorp Bredband: 57 medlemmar Lycke - Tofta Bredband: 51 medlemmar Garnet - Överön: 26 medlemmar Veneröd Net: 25 medlemmar Torsby Bredband: 11 medlemmar